Kalkulator

  • Viti : Për të kalkuluar vjetërsinë e veturës, zgjedhni vitin kur është regjistruar vetura për herë të parë.

  • Vlera e veturës : përcaktohet sipas katalogut të Doganave të Kosovës ose sipas çmimit të blerjes në vendin e origjinës.
Veture e re