Vjetërsia e Veturave

Vjetërsia mesatare e veturave të regjistruara në Kosovë në vitin 2014

Vjetersia

Mesatarja e vjetërsisë së veturave që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite, apo 10 vite më shumë se sa mesatarja e veturave që qarkullojnë brenda Bashkimit Evropian.

Mesatarja e vjetërsise së veturave të regjistruara në Kosovë 2010-2015

Rritjes së mesatares të vjetërsisë së veturave në masë të madhe i ka kontribuar vendimi i qeverisë i vitit 2011 për lejimin e importit të veturave të përdorura deri në 13 vite, nga 8 sa kishte qenë më herët.