Grafiku I

Ky grafikon paraqet regjistrimin e veturave në bazë të vitit të prodhimit.

Burimi: Ministria e Punëve të Brendshme


Grafiku II

Ky grafikon paraqet regjistrimin e veturave ne baze te komunave.

Burimi: Ministria e Punëve të Brendshme


Grafiku III

Ky grafikon paraqet regjistrimin e veturave në bazë të firmes.

Burimi: Ministria e Punëve të Brendshme


Grafiku IV

Ky grafikon paraqet importin e veturave të reja në bazë të vendit të origjinës.

Burimi: Ministria e Punëve të Brendshme.


Grafiku V

Ky grafikon paraqet vendin e origjinës për veturat e përdorura.

Burimi: Dogana e Kosovës


Grafiku VI

Ky grafikon paraqet të hyrat doganore nga veturat.